www.colapisci.itL'uomo che diventa pesce per necessità o per sceltaWalter Ignazio Preitano
 

‘I  ventri

 

Sicilia

 

Vidi figghiùzza, tu t’hâ ‘nvicinàri

a ‘stu piattèddu senza dubitàri;

sû ‘n’attu di fedi a pprima botta,

ma dopo ci ritònni, stanni cetta.

 

Ci sunnu fimminèddi ‘nta cuntràda,

mali pi iddi, un pocu brutticèddi,

ma sannu cunzulàri a cû s’a fida

e spàsciunu famìgghi a levapèddi.

 

Pecciò non ti pigghiàri d’attirìggia

e fa’ ‘ssi ventri comu vàiu dicènnu;

c’è genti chi si cuntintàu d’u ‘nfennu

pi non ci dari un frenu alla ‘ngurdìggia.

 

‘A dosi giusta sarìssi dui a testa,

ma puru tri si non facìsti pasta;

inveci quattru sarìssiru assaiùnu,

apòi cu cincu arrìsichi un matrùni.

 

Pi prima cosa ora l’hâ scucciàri;

picchìssu bugghi l’acqua ‘nta pignàta

e facci un bagnu a mèttiri e livàri:

dui tri passàti e ‘a peddi è già ‘mbrumàta.

 

Ora fâ cuntu chi hai braciulittìni

di ìnchiri ‘i muddìca già cunzàta,

ma picca robba, annùnca li rruvìni;

pi ‘nchiùdiri, ‘u sticchìnu è la truvàta.

 

Annèili ‘nta ghiotta chi pripàri,

quannu ‘u suffrìttu fici ‘u tempu soi:

assèmi ô piscistòccu l’hâ calàri.

E non parràri cull’amìci toi!

 

Walter  Ignazio Preitano

Sommario Altri Amici

www.colapisci.it