www.colapisci.itL'uomo che diventa pesce per necessità o per sceltaWalter Ignazio Preitano
 

‘Nzalata primavera

 

Sant'Alessio

 

Si ti facìsti òcchiu nasu e ula,

si senza ghiotta ti senti bannunàta,

putèmu raggiunàri di ‘nzalàta:

annùnca è mègghiu pasta c’a faciòla.

 

Ma si ti senti pronta, vacci ô storu

e cecca di la pinna ‘a patti ‘i susu;

diccìllu a ‘ddu marpiùni d’u stuccàru,

e non ti fari fùttiri ‘nto pisu.

 

‘A iùnta, chi p’a ghiòtta passirìa,

pi la ‘nzalàta sarìssi ‘na cundanna;

ma non ci fari tanta puisìa,       

ch’a la finùta è iddu chi cumànna.

 

Ci’hâ diri  c’hai malati casa casa,

chiàncicci puru incòddu si t’a senti;

pi ‘stu piattèddu è lècita ogni cosa,

annùnca a casa dopu ti nni penti.

 

Ora chi ssî patrùni ‘i ‘ssu tisòru

tagghiàtu a mmossa, spiddàtu cu cuscènza,

annèilu ‘ntall’acqua pi li sunza

e pi livàricci ‘u fetu di lu storu.

 

Sciùghilu fittu dintra a ‘na mappìna

e sfògghilu a pètali di rosa;

pìgghia ‘na ‘nzalatèra malandrìna,

e mentri ‘u piscistòccu si ripòsa

 

datti di vessu dintra a ‘ssa cucìna.

Pripàra l’àgghiu, stavòta sminuzzàtu,

‘u piparèddu chi cci ‘ndrizza ‘a schina,

‘u putrusìnu lavàtu e scutulàtu,

 

limùni, sali, e ògghiu di trappìtu.

E ora pigghia ciàtu e miscitìa

pinzànnu ê cumplimenti ‘i tô marìtu

chi havi già menzùra chi firrìa.

  

Si manzamà è tempu ‘i scalugnèdda,

non mèttiri la testa sutta ‘a rina,

cu quattru mmossa di pumadurèdda

ti veni un piattu degnu ‘i ‘na riggìna!

 

 

Walter  Ignazio Preitano

Sommario Altri Amici

www.colapisci.it