www.colapisci.itL'uomo che diventa pesce per necessitÓ o per sceltaWalter Ignazio Preitano

 

'A PISCA D'U PISCISPADA
Ĺnto strittu di Missýna


Ho cercato di cogliere in questi pochi versi, lo spirito e il sacrificio con i quali i pescatori praticavano quella pesca. Tuttavia, per chi volesse vedere e fare un tuffo nel passato, Ganzirri rende omaggio a quegli uomini rappresentando ogni anno, sul lago, le fasi salienti dellĺavvistamento, dellĺinseguimento e della cattura. Eĺ un pezzo di storia che ci appartiene e che merita di essere rivissuto.
 

 

ĹA st˛ria di lu munnu si ripŔti:
lĺomu assic¨ta sempri lĺanimÓli;
ma Ŕ vera st˛ria quannu cű cumpŔti
p˘ výnciri la lotta tali e quali.

Chidda chi i˛ vi cuntu Ŕ st˛ria antýca,
quannu lu piscispÓda era guerriŔru
e 'u piscat¨ri vincýa cu la fatýca
strincŔnnu 'i denti e masticÓnnu amÓru.

'Na guŔrra santa pi Ĺddi cavalŔri,
'na guerra santa puru pi ĹddĺarmÓli:
Ĺi piscat¨ri chĺi ferri dĺu mistŔri,
Ĺu pisci ĹntallĺambiŔnti naturÓli.

AmmŔnzu di lu strittu la fil¨a,
barcÓzza cu la 'ntinna e li scal¨na
unni lu marinÓru si calýa,
unni lu suli mmesti e non pird¨na.

Si salutÓu c'u restu di la ci¨rma
e prumittýu a tutti 'na parýgghia;
- MagÓri Diu chi t'abbastÓssi l'arma!
Sunnu iurnÓti niri p'a famýgghia.


Si fici palummŔdda e suspirÓu
facŔnnu li scungi¨ri pi la via,
'rrivÓtu supra 'a cima si signÓu
p'avýri di li santi cumpagnýa.

'A 'ntinna cimiddÓnnu lu stravýa;
lignu cu lignu strica e si lamŔnta;
ma non c'Ŕ tempu pi la fantasýa:
strinci la 'mbracat¨ra e s'accuntŔnta.


A ciancu d'a fil¨a, barc¨zza nira,
putŔnti, priscial˛ra e tracutÓnti,
sbuffa lu luntru, chi non vidi l'ura
d'addimustrÓrisi degnu dill'evŔnti.

Ma 'u mari non Ŕ ortu nŔ giardýnu,
l'evŔntu non si cogghi c'u panÓru;
patr¨ni dill'evŔntu Ŕ lu distýnu,
servu di lu distýnu 'u marinÓru.

Sei piscat¨ri all'umbra di la mamma,
sei cavalŔri senza l'armat¨ra,
prŔgunu a Diu chi lu pisci assumma,
chi l'omu di la 'ntinna s'accal¨ra.

PrŔgunu 'i fimminŔddi 'nta marýna,
prŔgunu la Mad˛nna di 'stu mari.
IarmÓru 'na truscýtta stamatýna
e dŔsiru 'na manu pi varÓri.

Si li prighiŔri foru binidýtti
l'omu d'a 'ntinna v¨cia e si turcýa:
- VÔ fora, fora, fora - grida forti,
e u' luntru giÓ si modda pi la via.

'A puppa avÓnti e 'u llanzat¨ri addrýtta,
un marinÓru supra a lu farŔri,
fui la barca comu a 'na saýtta:
- VÔ fora - grida anc˛ra lu 'ntinnŔri.

- Tuttu paru cosý, paru cam˛ra .
Gi¨sta Ŕ la rutta; 'u pisci si scumm˛gghia,
'u suli lu mbriÓca di cal¨ra
e l'acqua l'accarýzza e lu cat¨gghia.

V˛gunu chi lu ciÓtu si cunz¨ma:
'u tempu Ŕ 'nu tirÓnnu dittat¨ri.
-'U vidi? - lu 'ntinnŔri ora chiÓma
-'u vidi? - ci'addumÓnna a lu farŔri.

-'U vidu, stÓgghia fotti c'a palŔdda;
vÔ i¨su, voga fotti ch'u pirdŔmu
.
'U pisci si n'acc˛rgi chi c'Ŕ fudda,
'u marinÓru pista supra ˘ rimu

- VÔ susu, voga 'nterra, fora fora -
'u pisci si cunf¨nni e fa la rota,
l'omu di lu farŔri grida anc˛ra,
'u luntru comu 'n'umbra l'assic¨ta.

'U llanzat¨ri Ŕ prontu e si distŔnni,
pi iddu non c'Ŕ rŔbbrica 'nto mari,
chi di lu s˘ mistŔri nni dipŔnni
'a paci 'nterra di lu piscat¨ri.

- Fozza c'a traffinŔra, Sabbat¨ri;
Ŕ toi, Ŕ toi, chi mŔgghiu non ci veni .
S'all˛nga tuttu arrŔti 'u llanzat¨ri
e 'u ciÓtu chi pigghiÓu si lu trattŔni.

Non c'Ŕ 'na vuci, non si movi f˛gghia,
'a pŔrtica si gghica e cimiddýa,
trema la ci¨rma e 'u ciÓtu non ripýgghia:
cű prega a Diu, cű 'a VŔrgini Marýa.

Vola 'ntall'Ória pal¨mma furi¨sa
e porta 'na 'mbasciÓta priputŔnti;
pustýnu chi non sona 'nta 'dda casa,
missýva unni la morti Ŕ lu mittŔnti.

A ciÓncu d'a cuddŔra fu la botta;
'u ferru si scavÓu la gallirýa;
'u pisci pýgghia corda e fa la rutta,
ma dintra 'a barca Ŕ tempu d'alligrýa.

C¨rrunu li pinzŔri a la marýna
unni lu niru Ŕ luttu permanŔnti,
e Ĺa paci cullĺam¨ri si cummýna:
stan˛tti un  piscispÓda Ŕ cu li santi.

 

Walter  Ignazio Preitano

 

Sommario Altri Amici

www.colapisci.it