www.colapisci.it   L'uomo che diventa pesce per necessitą o per scelta   Walter Ignazio Preitano

 

Spaghetti fumminati

 

 

‘Dda notti mź ziu Arturu, ora bonąrma,

chi ‘nta mź casa si facģa vacąnza,

omu stracanusciłtu pi la panza,

non ricittąva e non truvąva carma.

 

Avģa manciątu brņcculi ‘ffuąti,

‘na cutulčtta fritta ch’i patąti,

dū ova duri pi sapłri ‘i bucca

e frutta sicca, prima mi si cucca.

 

Cu tuttu ‘u camiciłni e ‘a papalģna

desi la sbģgghia: -Tutti ‘nta cucģna;

mittčmu supra ō focu ‘na pignąta

annunca non mi passa ‘sta nuttąta -.

 

- Ma non c’č pumadņru priparąta-

dissi mź matri un pocu scuncirtąta

- Non ti nni ‘ncaricąri mź cugnąta,

ti fazzu ‘na sassģtta fumminąta -.

 

Pigghiąu ‘na patiddłzza e un pocu d’ņgghiu

e sminuzząu dū spicchicčddi d’ągghiu:

- Videmu a cū mi dici non nni vņgghiu;

cchił picca semu e cchił mi veni mčgghiu! -

 

Ma manu manu chi ‘dd’ągghiu si friģa

e ‘a casa si ‘mbrumąva di ‘dd’essenza,

‘u sonnu ci passąva a cū nn’avģa

e ognłnu discurrģa cu la sō panza.

 

Comu si chistu ancņra fussi picca,

comu s’u turcimentu non bastąva,

ci scafazząu tri pumadņru a scocca

e non fu cosa di ‘nguantąri ‘a bava.

 

Cchił fumminątu mź patri ci’arristąu,

studdłtu di ‘n’amłri a prima vista.

Ma mai ‘nta vita mei mi capitąu

‘na negatģva a ‘stu piąttu ‘i pasta.

  

Piattu pill’amģci a menzanotti,

piattu pi cunchiłdiri ‘na festa;

o sunnu ranni o sunnu giuvanotti,

‘nta la pignąta pasta non nni resta.

 

Walter  Ignazio Preitano

Sommario Altri Amici

www.colapisci.it