Colapisci    Colapisci: L'uomo che diventa pesce per necessitÓ o per scelta   Le Feste di Cola
 

'a  Vara

 

 

E' festa di lu populu e' festa di l'Assunta

Non vi dici abbastanza cu Ŕ chi vi lu cunta.

A sira i mezzagustu nu coppu all'aria spara

pi ricuddari o populu chi sta pattennu a Vara

poi nautru coppu spara e la Vara si movi

e ammenzu a genti allegra c'Ŕ cu si commuovi

a li du gumeni li tiraturi attaccati

tirunu l'Assunta chi facci tutti sudati

cu tira pi li figghi cu tira pa mugghieri

cu voli chi u dumani sia megghiu d' aieri

la populazioni tutta partecipa vaddannu

e ringrazia la Madonna ca po vidiri puru st'annu

e ' nta sta baraunna un sulu gridu Ŕ pi la via

da genti tutta in coru chi grida "Viva Maria"

E' festa di Missina e' festa di l'Assunta

Non vi dici abbastanza cu Ŕ chi vi lu cunta

                           

Marino Gaetano

 

Sommario Cola andava alla Festa

www.colapisci.it