Sindoni - STORIE E BALLATE 

Colapisci

Cuntu ‘sta storia di lu tempu andatu
Picchì su’ cantastorie senza vantu!
Ranni pueta hannu già parratu
I chistu fattu ca’ ora Vi cantu!
‘nta tuttu u munnu Cola è numinatu
ma, pa’ Sicilia jeni com’un Santu!
Si ‘nte pueta sugnu lu cchiù nicu
Dumannu denzia pi chiddu ca’ dicu! 

Non c’è mumentu di lu tempu anticu
Ca’ la Trinacria ha statu mai ‘nta paci!
Cu’ ha vulutu rattarisi ‘u biddicu
Trova ‘nSicilia chiddu ca  cchiù cci piaci!
Puru Di Svevia nni veni  Fidiricu
Pi guvirnari cu’fari  capaci!
‘Sta beddha terra ‘i mari circundata
‘nta tuttu u munnu veni numinata!  

L’impiraturi fa’ ‘na caminata
E ‘nta Missina si voli firmari!
Cu’ gran piaciri gira la cuntrata
Chi ‘ricchi tisi ‘a genti sta’ a scutari!
C’è cu’ ci cunta a beddha vita andata
E cu’ la tristi sorti da’  passari!
Fra tutti i storii, c’è cu’ cci cunsigghia,
’u stranu fattu i Cola e di la so’ famigghia!

A Capu Faru c’è, chi maravigghia,
Un picciutteddhu menzu omu e pisci
Fa’ ‘nta lu mari  chiù di milli migghia
Perciò è chiamatu i tutti Colapisci!
‘A matri non s’appria ‘sta vita i trigghia
e dici o figghiu: “Quannu la finisci?!
Ti malidicu si’ un canci ‘sta vita
Ca’ chianci sula la to’ beddha zita! "

Pi’ Cola ‘u mari è ‘na calamita
U pigghia e si lu tira finu ‘nfunnu!
Cu’ li sireni si scorda a so’ zita
Chiù scinni e chiù si scorda ‘u munnu!
Tisori e paci tocca cu’ li ‘itita:
 “Sulu di Diu ca’ sugnu secunnu!”
Non ‘ntendi chiù turnari ‘nta la terra
Unni c’è sulu viulenza e guerra!

Ma, lu so’ cori fa lu serra-serra
S’a la  matruzza penza cutturiata!
S’è menzu acqua è puru fattu i terra
E non si po’ scurdari a matri amata!
E quannu ‘a malincunìa l’afferra
Di tantu ‘ntantu si fa’ na ’naffacciata.
Missina, tutta, curiosa, va’ ‘o portu
‘A unni Cola pari un Cristu risortu!

L’impiraturi, cu’ li navi ‘nportu,
Voli ‘ncuntrari ‘stu beddu pileri.
Duna cumanni:Guai cu’ mi fa tortu
Purtati a Cola, viatu, a li me’ pedi
!”

Arriva Cola e si metti ‘nginocchiu:
“E so’ cumanni, splinduri di li celi!
Faciti chiddu chi vuliti ‘i mia
Pi’ dari gloria a Vostra Signurìa!

Lu Fidiricu cu’ iddhu tinìa
A la so’ figghia, beddha com’un ciuri!
E  maritarla cu’ cori la vulìa
Cu’quacchi principi o ‘mpiraturi!
A principissa, comu pi’ majarìa,
vidennu ddha ddhu giuvani splinduri
Si scorda lu so’statu di rignanti
E voli a Cola com’u sulu amanti!

(Cola, resta incantato dalla principessa e le dedica una serenata)

Beddha, ca’ di li beddhi si’ reggina
Quannu compari tu, si muccia a luna!
Pi’ tia si squagghia a jilata matutina
Unni tu posi i pedi c’è fortuna!
Pi’ mia nun c’è chiù né sira e matina  
Si ll’occhiu me’ non vidi a to’ pirsuna!
Patruna si’ di fari la me’ sorti:
cun “si” mi duni  vita, cun “no” la morti!
Li to’ paroli sunn’u me’ cunfortu
Unni cumanni vaju e non mi cunfunnu!
Scinnu a lu mari e arreri ti portu
Tutti i tisori ca’ cci sunnu ‘nfunnu!
Senza di tìa jò sugnu un lignu stortu
A latu ‘i tia mi sentu ‘u re du munnu!
Tu si’ reggina di li celi e mari
Luntanu ’i tìa non pozzu chiù campari!

(E la principessa, anch’essa rapito da Cola, gli risponde:

“Mi dugnu a tìa si d’ora in avanti
pi’ mia fa chiddu ca jò t’addumannu!
Si’ jettu a mari ‘st’anedd’ i diamanti
Mi l’ha pigghiari puru si nn’ha’ dannu!
Ti giuru cca’ davanti a tutti quanti
Chi to’ muggheri iò addiventu quannu
Nesci du’ mari isannu aneddhu e cruna
Spicciti, Cola, va e bbona fortuna!"

L’impiraturi jetta la so’ cruna
Unni lu mari è cchiù funnu assai
“Vogghiu vidiri, a tìa, beddha pirsuna,
comu ta nesci fori di ‘sti guai!”
Cola si jinchi ‘i ciatu li prumuna
E va unnu nuddhu ha scinnutu mai
‘nte tanti cosi ca’ ‘mira ‘nto mari
Vidi ’a Sicilia ca’ sta pi ‘nfunnari!

Su’ tri culonni idd’hava’mpuiari!
M’a Capu Faru si nni sta catennu!  
‘Stu ranni pisu ‘no po’ suppurtari
Su’ troppu i chiova chi va’ già patennu!
Li siciliani non vonnu pinsari
Di quantu dannu si stannu facennu:
tinti guverni e parassiti a latu
‘stu paradisu l’hannu ruvinatu! "

Rinesci Cola pi’ pigghiari ciatu
E dici: “Maistà, sugnu pirdutu!
Jò restu ‘nfunnu pi’ dari riparu
E malifatti di cu’ ha vulutu
Chi ‘nto paisi du celu baciatu
s’hav’a campari: orbu, surdu e mutu !
senza vidiri mai cu’ quanti ‘mbrogghi
stanno ‘nfunnannu a Sicilia pi li soddi!

Capisci Cola ca cci vonnu dogghi
P’arriparari a ‘sti  malifatti!
Lassa ‘o munnu, a lacrimi si sciogghi
Tinennu la culonna supra i spaddi!
Lu pupulin’u chianci a li scogghi
Gridannu forti comu fannu i jatti
Quannu di notti, pigghiati ‘i caluri,
bramunu a luna pi’ lu troppu amuri!

Pa’ principissa e l’impiraturi
Nni resta Cola un misiru ricordu!
Lu pupulinu, ‘nveci, duna onuri
Picchì ’a culonna iddu teni ‘ncoddu
E staci all’erta pi’ li tradituri,
Ca’ la Sicilia vulissinu a moddu!
Ma, comu Cola c’è cu’ dun’a vita
Pi fari ‘sta terra beddha  pulita!

‘A lista i chisti è propriu infinita
‘nto cori  l’hannu scritta i  siciliani!
Chidda di tradituri è ‘mputrudita
Mancu é bbona  pi porci e pi cani!
L’eroi di la Trinacria ciurita
Stanno cu Cola e ‘u jutunu ch’i mani!
E’grazii a iddi chi ‘sta terra amata
‘nta tutt’u munnu ancora è ‘nnuminata!

Sulu pi’ iddhi ‘sta terra marturiata
Di  tutt’u munnu nni veni ‘nvidiata!

 

forsin@tiscalinet.it
cantastoriesindoni

 

Sommario Racconti

 

www.colapisci.it