Cola PesceColapisci: l'uomo che diventa pesce per necessità o per scelta

Nino Martoglio

Mari

 

Foto Alberto Biondi

 

 Bedda, ora ca sugnu ammaistratu,
prima chi m’apprisentu pri maritu
vi vogghiu diri tuttu lu me’ statu
ccu lu curuzzu ‘mpunta di lu jtu:

 

Ju nun pussedu: ‘ntra lu me’ casatu
non c’è casteddu e mancu castagnitu,
me’ patri m’addutò ‘n nomu onuratu
ed ju, gilusu, mi l’ha’ custuditu.

 

Siddu m’amiti ‘tra lu vostru cori,
chiddu chi v’offru vi divi bastari
megghiu di centu e di milli trisori.

 

Ccu lu cugnomu miu vi pozzu offriri
lu strittu nicissariu pri campari :
pani, rizzettu e...quarchi piaciri.

 

Tegnu, però, jsata ‘tra li grui,
propriamenti a riba di lu mari,
‘na varchicedda, ca ‘tra l’unni fui
comu lu ventu, e non si fa acchiappari.

 

‘Ddocu nni ci assittàmu tutti dui,
ju la varcuzza la fazzu ‘nvilari,
da poi mi pígghiu lu timuni e vui
nni cummannati d’unn’âmu a pigghiari.

 

Vui nni diciti : — A mari largu ! — e nui
niscému fòra, centu migghia a mari,
unni la terra non si vidi chiui ...

 

Ddà non c’è nuddu ca nni po’ guardari,
ddà fitti fitti, ‘ntra l’ucchiuzzi, a vui,§
quantu vasuni ca vi vogghiu dari !…

 

Nino Martoglio
Centona
1899-1907

Foto Alberto Biondi - Scaletta Zanclea

Sommario Ricordi di Cola

www.colapisci.it