Cola PesceColapisci: l'uomo che diventa pesce per necessità o per scelta

Nino Martoglio

Mari

 

 

 Bedda, ora ca sugnu ammaistratu,
prima chi m’apprisentu pri maritu
vi vogghiu diri tuttu lu me’ statu
ccu lu curuzzu ‘mpunta di lu jtu:

 

Ju nun pussedu: ‘ntra lu me’ casatu
non c’è casteddu e mancu castagnitu,
me’ patri m’addutò ‘n nomu onuratu
ed ju, gilusu, mi l’ha’ custuditu.

 

Siddu m’amiti ‘tra lu vostru cori,
chiddu chi v’offru vi divi bastari
megghiu di centu e di milli trisori.

 

Ccu lu cugnomu miu vi pozzu offriri
lu strittu nicissariu pri campari :
pani, rizzettu e...quarchi piaciri.

 

Tegnu, però, jsata ‘tra li grui,
propriamenti a riba di lu mari,
‘na varchicedda, ca ‘tra l’unni fui
comu lu ventu, e non si fa acchiappari.

 

‘Ddocu nni ci assittàmu tutti dui,
ju la varcuzza la fazzu ‘nvilari,
da poi mi pígghiu lu timuni e vui
nni cummannati d’unn’âmu a pigghiari.

 

Vui nni diciti : — A mari largu ! — e nui
niscému fòra, centu migghia a mari,
unni la terra non si vidi chiui ...

 

Ddà non c’è nuddu ca nni po’ guardari,
ddà fitti fitti, ‘ntra l’ucchiuzzi, a vui,§
quantu vasuni ca vi vogghiu dari !…

 

Nino Martoglio
Centona
1899-1907

Scaletta Zanclea

Sommario Ricordi di Cola

www.colapisci.it