‘Nzalata primavera

 Si ti facìsti òcchiu nasu e ula,
si senza ghiotta ti senti bannunàta,
putèmu raggiunàri di ‘nzalàta:
annùnca è mègghiu pasta c’a faciòla.

Ma si ti senti pronta, vacci ô storu
e cecca di la pinna ‘a patti ‘i susu;
diccìllu a ‘ddu marpiùni d’u stuccàru,
e non ti fari fùttiri ‘nto pisu.

‘A iùnta, chi p’a ghiòtta passirìa,
pi la ‘nzalàta sarìssi ‘na cundanna;
ma non ci fari tanta puisìa,
ch’a la finùta è iddu chi cumànna.

Ci’hâ diri  c’hai malati casa casa,
chiàncicci puru incòddu si t’a senti;
pi ‘stu piattèddu è lècita ogni cosa,
annùnca a casa dopu ti nni penti.

Ora chi ssî patrùni ‘i ‘ssu tisòru
tagghiàtu a mmossa, spiddàtu cu cuscènza,
annèilu ‘ntall’acqua pi li sunza
e pi livàricci ‘u fetu di lu storu.

Sciùghilu fittu dintra a ‘na mappìna
e sfògghilu a pètali di rosa;
pìgghia ‘na ‘nzalatèra malandrìna,
e mentri ‘u piscistòccu si ripòsa

datti di vessu dintra a ‘ssa cucìna.
Pripàra l’àgghiu, stavòta sminuzzàtu,
‘u piparèddu chi cci ‘ndrizza ‘a schina,
‘u putrusìnu lavàtu e scutulàtu,

limùni, sali, e ògghiu di trappìtu.
E ora pigghia ciàtu e miscitìa
pinzànnu ê cumplimenti ‘i tô marìtu
chi havi già menzùra chi firrìa.

Si manzamà è tempu ‘i scalugnèdda,
non mèttiri la testa sutta ‘a rina,
cu quattru mmossa di pumadurèdda
ti veni un piattu degnu ‘i ‘na riggìna!

 

Walter  Ignazio Preitano

Sommario Ricordi di Cola

www.colapisci.it