I Pesci dei Mari d'Italia

 

Actinopterygii

Ordine

Mugiliformes

Mugilidae

Cefalo dorato - Liza aurata
Cefalo dorato
Chelon auratus

Cefalo bosega - Cefalo labbrone - Chelon labrosus
Cefalo bosega
Chelon labrosus

Cefalo calamita - Liza ramada
Cefalo calamita
Chelon ramada

Cefalo verzelata - Cefalo musino - Liza saliens
Cefalo verzelata
Chelon saliens

Cefalo - Mugil cephalus
Cefalo
Mugil cephalus

Cefalo labbrone - Oedalechilus labeo
Cefalo labbrone
Oedalechilus labeo